Tag Archives: mvc:annotation-driven trong spring là gì

MVC Annotation Driven trong Spring MVC là gì? Cách sử dụng và áp dụng?

mvc:annotation-driven là  một chú thích được gắn trong thẻ nên được thêm vào file cấu hình  xml[...]

x