Tag Archives: những thay đổi trong java 10

[Java 10] Tính năng mới của Java 10, Local Variable Type Inference!

Trong tháng 3 vừa rồi,  Oracle vừa ra mắt phiển bản Java 10 tròn trĩnh với những thay đổi đáng chú ý. Một trong  số các thay đổi được quan tâm có lẽ phổ biến nhất và hữu ích nhất đó là  việc giới thiệu từ khóa var (và lưu ý rằng chúng ta hiểu nó như một từ khóa nhưng nó không là một từ khóa trong java, nó là một reserved type name – tên dành riêng) trong Java.

Continue reading [Java 10] Tính năng mới của Java 10, Local Variable Type Inference!