Toàn tập kế thừa (extends) trong Java

Written by IT Phú Trần on 09/08/2017 in Câu hỏi phỏng vấn and JAVA CORE and KINH NGHIỆM LẬP TRÌNH and LẬP TRÌNH JAVA with 65 comments.

Một trong những kiến thức khá quan trọng nhất trong lập trình Java đó chính là tính kế thừa (extends) trong Java. Đây là kiến thức bạn bắt buộc phải học và hiểu cơ chế, ý nghĩa của nó để có thể áp dụng trong ứng dụng của bạn. Khi chúng ta nói về tính […]

overload và orderride trong java hình 2

Phân biệt ý nghĩa và cách sử dụng overload và override trong Java

Written by IT Phú Trần on 07/07/2017 in Câu hỏi phỏng vấn and JAVA CORE and KINH NGHIỆM LẬP TRÌNH and LẬP TRÌNH JAVA with 318 comments.

Khi làm việc với Java, một trong những khái niệm cực kỳ cơ bản nhưng rất quan trọng không thể không biết đó chính là overload và override. Tuy cơ bản, nhưng đây là những kiến thức được hỏi trong những lần phỏng vấn của các nhà tuyển dụng Java. Các câu hỏi như “Phân biệt […]