Tag Archives: phân biệt Stateless và Stateful

Stateless và Stateful là gì?

Khi tôi đặt câu hỏi này, nhiều người thường buột miệng trả lời ngay “stateless[...]

x