Sự khác biệt servlet 2.5 và 3.0 trong java

Written by IT Phú Trần on 29/06/2019 in Câu hỏi phỏng vấn and KINH NGHIỆM LẬP TRÌNH and LẬP TRÌNH JAVA and LẬP TRÌNH WEB VỚI JSP/SERVLET with one comment.

Servlet 3.0 là bản cập nhật cho đặc tả Servlet 2.5 hiện có. Dưới là bài viết mô tả sử khác nhau những cập nhật mới cho servlet 3.0. Bài viết đánh giá tổng quan về servlet mà từ kinh nghiệm  khi làm việc với java servlet tôi có được. Annotations để khai báo servlets, […]

Ví dụ về Servlet

Written by IT Phú Trần on 27/05/2017 in LẬP TRÌNH JAVA and LẬP TRÌNH WEB VỚI JSP/SERVLET with 58 comments.

Trong bài viết này chúng ta hãy tạo ra một ví dụ về servlet đơn giản bằng cách sử dụng Eclipse IDE. Để tạo ứng dụng servlet chúng ta cần phải sử dụng các bước sau: Các bước tiến hành tạo một file servlet như sau: Environment sử dụng : JDK Eclipse IDE Apache Tomcat […]