Hướng dẫn tạo database trong MySQL bằng 2 cách

Written by IT Phú Trần on 04/05/2017 in HỌC MYSQL with 3.691 comments.

Trong thực tế, khi làm một dự án web chúng ta cần phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu. Và một database là một dự án web.Chính vì tầm quan trọng của việc tạo và hiểu cách sử dụng  mà mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo database trong MySQL. Hiểu […]