Hướng dẫn sử dụng jQuery validate

Written by IT Phú Trần on 11/04/2017 in FRONT-END and JAVASCRIPT with 21 comments.

Validate form hay nói cách khác kiểm tra dữ liệu form, với bất kỳ một lập trình viên nào muốn xây dựng một website hoàn hảo có tính toàn vẹn cao,thì không thể nhắc đến jQuery validation.Trong bài viết này,tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để kiểm tra thông tin người dùng khi nhập dữ […]