Tag Archives: tránh viết code jsp

Vì sao tránh viết code JAVA (Scriptlet) trong file JSP?

Cái tiêu đề nói lên tất cả, vì sao nên tránh viết code JAVA (Scriptlet)[...]

x