Thẻ: tránh viết code scriptlet vào jsp

Vì sao tránh viết code JAVA (Scriptlet) trong file JSP?

Bởi IT Phú Trần

Cái tiêu đề nói lên tất cả, vì sao nên tránh viết code JAVA (Scriptlet) trong file JSP? Đây là một trong những câu hỏi phóng vấn kinh điển dành cho các lập trình viên 2-3 năm. Nhiều khi một số lập trình viên lâu năm chưa chắc có thẻ trả lời được câu hỏi…