Tag Archives: type data cho mysql

Các kiểu dữ liệu trong MySQL

Khi chúng ta làm việc mới mysql, việc tạo database, table không thể tránh khỏi.[...]

x