enum trong java

Enum trong Java có gì hay?

Written by IT Phú Trần on 06/04/2018 in JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 21 comments.

Từ phiên bản Java 5, Java cho ra đời kiểu dữ liệu đặc biệt trong Java đó chính là Enum.  Vậy Enum là gì? Nó có gì hay không trong việc sử dụng và áp dụng? Bài viết này xin tự định nghĩa và chia sẻ riêng  những lý thuyết theo cá nhân hiểu qua […]