Chuyên mục: Câu hỏi phỏng vấn

Phân biệt extends và implements trong java

Bởi IT Phú Trần

Phân biệt extends và implements trong java là một trong những câu hỏi trong phỏng ván thường xuyên gặp.Extends và implements là hai từ khóa được sử dụng rất nhiều trong java.Tuy nhiên một số lập trình viên mới học chưa năm được sự khác biệt thì ở bài viết này sẽ cụ thể hóa vấn…

Phân biệt Setter và Constructor Injection trong Spring

Bởi IT Phú Trần

Spring hỗ trợ hai loại phụ thuộc Injection, sử dụng phương thức setter và constructor. Phân biệt giữa Setter và Constructor Injection trong spring cũng là một trong những câu hỏi phỏng vấn cổ điển.Trong bài viết này không chỉ giúp bạn hiểu Setter vs Constructor Injection mà còn nói lên quy trình tiêm phụ thuộc,cách sử dụng…

Bcrypt là gì? Cách sử dụng bcrypt để mã hóa mật khẩu

Bởi IT Phú Trần

Bcrypt là một chức năng mã hóa mật khẩu  thiết kế bởi Niels Provos và David Mazières, dựa trên các thuật toán mã hóa Blowfish, và trình bày tại USENIX trong năm 1999.Bcrypt là một nền tảng tập tin tiện ích mã hóa chéo. File mã hóa  trên tất cả các hệ điều hành hỗ…

Phân biệt SendRedirect() và Forward() trong JSP Servlet

Bởi IT Phú Trần

Phân biệt SendRedirect và Forward là một trong những câu hỏi phỏng vấn cổ điển trong các cuộc phỏng vấn phát triển java web. Điều này không chỉ áp dụng cho các servlet mà còn cho JSP.Trước khi kiểm tra sự khác biệt về Forward và sendRedirect hãy xem đến ý nghĩa và định nghĩa của nó.…

Mã hóa md5 trong java

Bởi IT Phú Trần

Trong thực tế,thì việc mã hóa một chuỗi để bảo mật rất quan trọng.Tôi lấy một ví dụ ở đây rằng các bạn thấy với mật khẩu khi chúng ta đăng nhập vào một hệ thống nào đó ví dụ như Facebook ,thì việc phải bảo mật cho mật khẩu người dùng là điều tất yếu,bởi…

MVC Annotation Driven trong Spring MVC là gì? Cách sử dụng và áp dụng?

Bởi IT Phú Trần

mvc:annotation-driven là  một chú thích được gắn trong thẻ nên được thêm vào file cấu hình  xml ứng dụng  của bạn. Thẻ này mặc định của các thành phần cơ bản cần thiết cho việc uỷ thác các yêu cầu điều khiển trong ứng dụng của bạn. Cách sử dụng :  Các bạn chỉ cần thêm chú…