Hướng dẫn tạo menu trong Java

Có lúc nào các bạn gặp một bài toán hay ứng dụng yêu cầu tạo menu trong Java. Để tạo được một menu chúng ta có rất nhiều cách, tuy nhiên trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo menu sử dụng switch case và vòng lặp do while nhé.
[the_ad id=”3598″]

Bài toán đặt ra

Viết class DemoSinhVien
Khai báo và khởi tạo 1 mảng n phần tử Sinhvien được nhập từ bàn phím
Class SinhVien có những thuộc tính sau: 
- MaSV
- TenSV
- DiemTB
Thực hiện hiển thị menu sau:
1.    Nhập thông tin sinh viên
2.    In danh sách sinh viên
3.    Hiển thị thông tin sinh viên có điểm trung bình cao nhất
4.    Thoát

Khi người dùng chọn 1. Nhập dữ liệu cho n sinh viên
Khi người dùng chọn 2. In ra danh sách sinh viên
Khi người dùng chọn 3. Hiển thị thông tin sinh viên có điểm tb cao nhất
Khi người dùng chọn 4. Thoát

Với bài trên, tôi chỉ hướng dẫn các bạn cách tạo menu như thế nào, còn lại các bạn sẽ tự viết các phương thức để xử lý.

Cách tạo menu 

Dưới đây là thuật toán để xử lý tạo menu trong java nhé:

package com.itphutran.demo;

import java.util.Scanner;

public class DemoSinhVien {
	public static void main(String[] args) {
		Scanner input = new Scanner(System.in);
		boolean cont = true;
		do {
			System.out.println("Chọn chức năng : [1- 4]");
			int chon = input.nextInt();
			switch (chon) {
			case 1:
				System.out.println("Thực hiện chức năng 1");
				break;
			case 2:
				System.out.println("Thực hiện chức năng 2");
				break;
			case 3:
				System.out.println("Thực hiện chức năng 3");
				break;
			default:
				System.out.println("Tạm biệt");
				cont = false;
				break;
			}
		} while (cont);
	}
}
[the_ad id=”3598″] Kết quả khi chạy chương trình:

tạo menu trong java

 

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
x