tạo menu trong java

Hướng dẫn tạo menu trong Java

Có lúc nào các bạn gặp một bài toán hay ứng dụng yêu cầu tạo menu trong Java. Để tạo được một menu chúng ta có rất nhiều cách, tuy nhiên trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo menu sử dụng switch case và vòng lặp do while nhé.
[the_ad id=”3598″]

Bài toán đặt ra

Với bài trên, tôi chỉ hướng dẫn các bạn cách tạo menu như thế nào, còn lại các bạn sẽ tự viết các phương thức để xử lý.

Cách tạo menu 

Dưới đây là thuật toán để xử lý tạo menu trong java nhé:

[the_ad id=”3598″]
Kết quả khi chạy chương trình:

tạo menu trong java

 

Các bài viết cùng chủ đề:

Top