replaceAll() trong Java

replaceAll() trong Java là phương thức dùng để thay thế một chuỗi cũ thành chuỗi mới trả về một chuỗi thay thế tất cả các chuỗi ký tự phù hợp với regex.

Cấu trúc replaceAll():

Dưới đây là cú pháp của phương thức :

public String replaceAll(char oldChar, char newChar)

Ví dụ về replaceAll() :

Mời bạn đọc xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về phương thức Replace()  :

package action;

public class Demo {
	public static void main(String[] args) {
		String str1 = "itphutran ";	
		str1 = str1.replaceAll(" ",".com");
		System.out.println(str1);
	}
}

Với ví dụ trên,chúng ta có thể thấy được rằng với chuỗi cũ chính là ký tự khoảng trắng và được thay thế bằng chuỗi mới “.com”.Như vậy chuỗi mới sẽ có giá trị : itphutran.com

Kết quả : itphutran.com

Ngoài ví dụ trên,bạn đọc có thể thấy được rằng trong các dự án thực tế được áp dụng rất nhiều.Ví dụ khi thay đổi đường dẫn url của website.

Ví dụ như chúng ta có chuỗi : it phu tran và muốn thay đổi thành it-phu-tran các bạn có thể sử dụng str1.replaceAll(”  “,”.-“);

Bài tập replaceAll() : 

Đề : Nhập vào một chuỗi bất kỳ sau đó đổi các ký tự khoảng trắng thành ký tự “-“.

Code bài giải demo :

package action;

import java.util.Scanner;

public class Demo {
	public static void main(String[] args) {
		Scanner scanner = new Scanner(System.in);
		System.out.println("Nhập chuỗi : ");
		String str = scanner.nextLine();
		String strrep = str.replaceAll(" ", "-");
		System.out.println("Chuỗi ban đầu : "+str);
		System.out.println("Chuỗi sau khi thay đổi : "+strrep);
	}
}

Xem thêm các bài viết : 

  1. Split() trong Java – Tách chuỗi thành mảng
  2. String.isEmpty() trong Java
  3. Replace() trong Java
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
x