Sử dụng ALTER TABLE trong MySQL

Written by IT Phú Trần on 05/05/2017 in HỌC MYSQL with 9 comments.

Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để sử dụng ALTER TABLE trong MySQL.Tầm quan trọng khi biết cách áp dụng của ALTER TABLE là rất quan trọng, vì thế mình quyết định viết bài này để các bạn mới học mysql tham khảo và tìm hiểu thêm. Ứng dụng ALTER TABLE? Khi một […]