Sử dụng ALTER TABLE trong MySQL

Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để sử dụng ALTER TABLE trong MySQL.Tầm quan trọng khi biết cách áp dụng của ALTER TABLE là rất quan trọng, vì thế mình quyết định viết bài này để các bạn mới học mysql tham khảo và tìm hiểu thêm.

Ứng dụng ALTER TABLE?

ALTER TABLE trong mysql

Khi một table đã tạo xong, cũng như có rất nhiều thông tin dữ liệu hay nói cách khác là data cho nó chuyên nghiệp thì với dữ liệu rất nhiều như vậy rồi nhưng khách hàng yêu cầu thêm một số dữ liệu thì lúc này các bạn không thể xóa bảng (drop table) đi được vì như thế nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều liên quan đến các bảng khác cũng như khá mất công cho việc tạo lại một table mới.

Như ví dụ ở trên, các bạn thấy rằng chúng ta có 4 cột trong bảng users, nhưng lúc này trường hợp muốn kiểm tra users đó có kích hoạt hay không thì tôi sẽ thêm vào một cột nữa là active. Như vậy lúc này không thể xóa bảng tạo lại đúng không các bạn mà chúng ta sử dụng ALTER TABLE để thay đổi cấu trúc bảng.

Thêm một column vào table

Như ví dụ ở trên, ở đây tôi muốn thêm vào cột active kiểu INT(1), giá trị mặc định là 0.

ALTER TABLE user
ADD COLUMN active INT(1) DEFAULT 0

Đổi tên table trong mysql (rename table in mysql)

Giả sử table trên của tôi là user và tôi muốn đổi tên table thành users. Thì lệnh viết như sau :

ALTER TABLE user
RENAME TO users;

Thay đổi  lại cấu trúc cột (column) trong mysql:

Trong ví dụ này,tôi sẽ thay thay đổi lại cấu trúc field id_user thành uid và kiểu INT(255), tất nhiên khóa chính không thể NULL.

ALTER TABLE user
CHANGE COLUMN id_user uid INT(255) NOT NULL

Trên là câu truy vấn để thay đổi cột id_user thành uid.

Kết Luận

Ngoài những áp dụng 3 trường hợp trên, những trường hợp khác như tạo khóa chính, khóa ngoại…tôi không nhắc đền bài này vì chúng ta đã làm quá nhiều lần.

Tầm quan trọng sử dụng và áp dụng ALTER TABLE trong MySQL cho các bạn newbie như thế này là quá đủ, tuy nhiên chúng ta sử dụng nhanh hơn bằng cách các bạn sử dụng các tool để vào PHPMYADMIN như xampp, wamp…


Chúc các bạn thực hiện thành công! 

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
x