Thẻ: biểu thức chính quy kiểm tra email trong java

Biểu thức chính quy trong java [Regular Expression]

Bởi IT Phú Trần

[Java] – Biểu thức chính quy hay nói cách khác regular expressions là những mẫu (pattern) dùng để mô tả một lớp ký tự nào đó theo những quy tắc và cú pháp nhất định mà các nhà phát triển xây dựng tạo ra. 1.Các ngôn ngữ được hỗ trợ biểu thức chính quy Biểu thức…