Tag Archives: câu chuyện cuộc sống lập trình

Đôi lúc không muốn code! Tôi làm gì?

Đôi lúc không muốn code tí nào các bạn ạ.Khuya rồi,tính lôi dự án ra[...]

x