Thẻ: collection trong java

Random access trong cấu trúc dữ liệu là gì?

Bởi IT Phú Trần

Định nghĩa – Random access có nghĩa là gì? Trong khoa học máy tính, truy cập ngẫu nhiên là khả năng có quyền truy cập vào bất kỳ mục nào từ một nhóm các yếu tố nhất định một cách ngẫu nhiên. Truy cập ngẫu nhiên ngược lại với truy cập tuần tự, vì truy…

LinkedList trong Java có gì hay? (LinkedList in Java)

Bởi IT Phú Trần

Trong Java, một trong những collection  đáng được nhắc đến để sử dụng  trong những chương trình không ai khác đó chính là LinkedList.Bài viết hôm nay mang hương vị chia sẻ về những điều cần biết LinkedList trong java.  Đây cũng là một trong những kiến thức thường được hỏi trong những kỳ phỏng vấn và…