Random access là gì

Random access trong cấu trúc dữ liệu là gì?

Written by IT Phú Trần on 18/05/2019 in Collection Framework and LẬP TRÌNH JAVA with 4 comments.

Định nghĩa – Random access có nghĩa là gì? Trong khoa học máy tính, truy cập ngẫu nhiên là khả năng có quyền truy cập vào bất kỳ mục nào từ một nhóm các yếu tố nhất định một cách ngẫu nhiên. Truy cập ngẫu nhiên ngược lại với truy cập tuần tự, vì truy […]

LinkedList trong Java có gì hay? (LinkedList in Java)

Written by IT Phú Trần on 13/03/2018 in Câu hỏi phỏng vấn and Collection Framework and JAVA CORE and LẬP TRÌNH JAVA with 106 comments.

Trong Java, một trong những collection  đáng được nhắc đến để sử dụng  trong những chương trình không ai khác đó chính là LinkedList.Bài viết hôm nay mang hương vị chia sẻ về những điều cần biết LinkedList trong java.  Đây cũng là một trong những kiến thức thường được hỏi trong những kỳ phỏng vấn và […]