Random access trong cấu trúc dữ liệu là gì?

Định nghĩa – Random access có nghĩa là gì?

Trong khoa học máy tính, truy cập ngẫu nhiên là khả năng có quyền truy cập vào bất kỳ mục nào từ một nhóm các yếu tố nhất định một cách ngẫu nhiên. Truy cập ngẫu nhiên ngược lại với truy cập tuần tự, vì truy cập tuần tự định vị các yếu tố bằng cách bắt đầu tại một vị trí được xác định trước cụ thể và sau đó duyệt qua tất cả các thông tin để tìm mục đã cho. Truy cập ngẫu nhiên đã thu được sự quan tâm do thực tế là người ta có thể truy xuất một bản ghi bất kể vị trí của nó nằm ở đâu.

Truy cập ngẫu nhiên còn được gọi là truy cập trực tiếp.

Giải thích Random access

Khi nói đến cấu trúc dữ liệu, về mặt lý thuyết Random access là khả năng truy cập bất kỳ yếu tố nào trong danh sách bất kể vị trí trong danh sách hoặc kích thước của danh sách. Tuy nhiên, ngoài các mảng chỉ có một vài cấu trúc dữ liệu có khả năng hỗ trợ Random access. Random access cũng được sử dụng trong các thuật toán như sắp xếp số nguyên và tìm kiếm nhị phân. Một trong những tính năng độc đáo của Random access là bất kỳ bản ghi cần thiết nào cũng có thể được truy cập ngay lập tức theo yêu cầu và thời gian truy cập là tương tự đối với một yếu tố từ xa như đối với một yếu tố gần đó. Để quyết định liệu dữ liệu cần được truy cập tuần tự hay ngẫu nhiên, khối lượng công việc liên quan đến thiết bị cụ thể phải được phân tích.

Trong nhiều thiết bị điện tử, việc truy cập dữ liệu tuần tự hoạt động nhanh hơn so với truy cập dữ liệu một cách ngẫu nhiên, chủ yếu là do cách thức mà phần cứng đĩa được thiết kế. Hoạt động tìm kiếm, trong hầu hết các trường hợp, chiếm số lượng lớn hơn trong trường hợp truy cập ngẫu nhiên so với truy cập tuần tự. Một nhược điểm khác liên quan đến truy cập ngẫu nhiên là khả năng xuất hiện một nút cổ chai giữa các quy trình, hoạt động và tài nguyên khác nhau trong hệ thống cụ thể cao hơn

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
x