Cách giới hạn sử dụng các annotation trong Spring MVC, Spring Boot

Written by IT Phú Trần on 09/05/2019 in KINH NGHIỆM LẬP TRÌNH and LẬP TRÌNH JAVA and LẬP TRÌNH SPRING MVC with 12 comments.

Hẳn là khi sử dụng các annotation trong spring thì các bạn rất quen thuộc với các chú thích như: @Autowired, @Component, @Repository, @Service…, tuy nhiên đôi khi chúng ta muốn chỉ sử dụng một số annotation trong spring với dự án của mình. Tình huống: Giả sử rằng project của một công ty A […]