Các ngôn ngữ lập trình hữu ích để giúp bạn trở thành một Hacker !

Written by IT Phú Trần on 24/07/2017 in KINH NGHIỆM LẬP TRÌNH with 117 comments.

Nếu bạn là người mới bắt đầu (Newbie ), và đang bạn đang muốn học một “Ngôn ngữ lập trình nào đó hữu ích cho việc hack “?. Huh? điều này sẽ khá mông lung vì khi kể ra có rất nhiều ngôn ngữ lập trình trong hacking, nhưng ta không thể làm chủ được […]