Thẻ: jstl foreach trong jsp

Hướng dẫn sử dụng JSP Standard Tag Library (JSTL) trong Java

Bởi IT Phú Trần

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng JSP Standard Tag Library trong Java hay còn gọi tắt là JSLT trong Java JSP. Nhắc đến lập trình web với jsp/servlet chúng ta sẽ sử dụng một số kiểu thẻ Scriptlet để viết code Java vào trong trang jsp.Tuy nhiên Java không khuyến khích chúng ta…