Thẻ: lỗi thường gặp

Các lỗi thường gặp trên website

Bởi IT Phú Trần

Trong bài viết này tôi xin đưa ra các lỗi thường gặp trên website.Nếu bạn là một người quản trị website hoặc đơn thuần là hay lướt internet thôi vậy các bạn có hay gặp các lỗi từ website thông báo chưa? Vấn đề Khi truy cập vào một website chắc các bạn cũng có…

6 lý do thường gặp gây ra lỗi NumberFormatException

Bởi IT Phú Trần

NumberFormatException là một trong những lỗi phổ biến nhất  trong ứng dụng Java cùng với NullPointerException. Lỗi này xảy ra khi bạn cố gắng để chuyển đổi một chuỗi thành một số.Các phương thức chuyển đổi kiểu dữ liệu như Integer.parseInt () , Float.parseFloat () , Double.parseDoulbe () , và Long.parseLong ().Nó sẽ ném ra một ngoại…