Các lỗi thường gặp trên website

Written by IT Phú Trần on 23/05/2017 in KINH NGHIỆM LẬP TRÌNH with 4 comments.

Trong bài viết này tôi xin đưa ra các lỗi thường gặp trên website.Nếu bạn là một người quản trị website hoặc đơn thuần là hay lướt internet thôi vậy các bạn có hay gặp các lỗi từ website thông báo chưa? Vấn đề Khi truy cập vào một website chắc các bạn cũng có […]

6 lý do thường gặp gây ra lỗi NumberFormatException

Written by IT Phú Trần on 14/02/2017 in LẬP TRÌNH JAVA with no comments.

NumberFormatException là một trong những lỗi phổ biến nhất  trong ứng dụng Java cùng với NullPointerException. Lỗi này xảy ra khi bạn cố gắng để chuyển đổi một chuỗi thành một số.Các phương thức chuyển đổi kiểu dữ liệu như Integer.parseInt () , Float.parseFloat () , Double.parseDoulbe () , và Long.parseLong ().Nó sẽ ném ra một ngoại […]