Thẻ: nextint() trong java

Nhập xuất dữ liệu sử dụng Scanner trong Java

Bởi IT Phú Trần

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng Scanner trong Java để nhập và xuất dữ liệu. Vậy có lúc nào các bạn nhận được một câu hỏi khi làm phần Java core rằng, hãy nhập và xuất dữ liệu từ bàn phím. Các bạn không biết và mơ hồ về…