Tag Archives: request.getParameter() trong jsp

Phân biệt giữa request.getParameter() và request.getAttribute() trong java?

Sự khác biệt cơ bản giữa getAttribute() và getParameter() trong java là kiểu dữ liệu trả[...]

x