Thẻ: request và respone trong spring mvc

Cơ chế xử lý Request và Respone trong Spring MVC

Bởi IT Phú Trần

Trong bài viết về quá trình hoạt động của Spring MVC,tôi đã nói rất rõ về luồng đi của spring như thế nào.Bài viết này tôi sẽ đi chuyên sâu hơn về cơ chế xử lý request và respone trong Spring MVC.   Để bạn đọc có thể hiểu rõ cơ chế xử lý Request và…