Cơ chế xử lý Request và Respone trong Spring MVC

Trong bài viết về quá trình hoạt động của Spring MVC,tôi đã nói rất rõ về luồng đi của spring như thế nào.Bài viết này tôi sẽ đi chuyên sâu hơn về cơ chế xử lý request và respone trong Spring MVC.

 

request-va-response-trong-spring

Để bạn đọc có thể hiểu rõ cơ chế xử lý Request và Respone trong Spring MVC thì đầu tiên cần biết định nghĩa của hai khái niệm này :

Request là gì?

Request có thể hiểu là thông tin gửi từ client lên server.Nếu cảm thấy còn mơ hồ tôi sẽ có một ví dụ như sau :

Giả sử các bạn truy cập địa chỉ trên url với đường dẫn :https://itphutran.com/ như sau.Vậy lúc này các bạn đang có một yêu cầu là đến trang chủ của blog itphutran.Vậy request lúc này là yêu cầu đến trang chủ itphutran.com.Tóm lại nôm na rằng : request là yêu cầu của người dùng gửi đến server.

Respone là gì?

Khi có một yêu cầu gửi đến thì về phía server sẽ xử lý các request (yêu cầu) của người dùng,có thể tương tác với database (cơ sở dữ liệu) nếu có,xử lý và trả về kết quả đúng với yêu cầu của client (người dùng). Như ví dụ trên kết quả trả về là giao diện trang chủ của blog itphutran.com.

Tóm lại các bạn có thể hiểu nôm na với respone là kết quả trả về từ server cho client.

Cơ chế xử lý Request và Respone trong Spring MVC

Với cơ chế xử lý của spring mvc khi có một yêu cầu gữi đến server thì ở đây tôi sẽ không nói đến lý thuyết,mời bạn đọc xem mô hình dưới đây trước khi đến những vấn đề cần giải thích :

 

Cơ chế xử lý Request và Respone trong Spring MVC

 

Ở mô hình trên,DispatcherServlet là lớp nhận các yêu cầu cũng như nhận các kết quả trả về.Các bạn có thể xem DispatcherServlet trong spring là một Front-Controller. Tôi đã liệt kê ra luồng đi khi có một yêu cầu request đến.Cụ thể là như sau :

Khi có một yêu cầu URL gữi đến các bước thực hiện sẽ như sau :

  1. Spring Font Controller (DispatcherServlet) nhận yêu cầu nó sẽ tìm đến Handler Mapping thích hợp.
  2. Handler Mapping sẽ ánh xạ yêu cầu của client đến controller thích hợp.
  3. Sau đó DispatcherServlet sẽ gửi yêu cầu đến Controller thích hợp.
  4. Sau khi thực hiện tiến trình từ yêu cầu của client, nó thực thi các logic được xác định trong controller và cuối cùng trả về đối tượng ModelAndView.
  5. Dựa trên các giá trị trong ModelAndView Controller mà nó sẽ view, có thể là JSP, FreeMaker,tiles do file cấu hình của chúng ta config.
  6. Controller sẽ gửi đến cho Servlet container và cuối cùng Servlet container sẽ gửi kết quả cho người dùng

 

Nếu cảm thấy bài viết về Cơ chế xử lý Request và Respone trong Spring MVC  có ích,các bạn chia sẻ để mọi người cùng đọc nhé!

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
x