Thẻ: servlet 3.0 có gì mới

Sự khác biệt servlet 2.5 và 3.0 trong java

Bởi IT Phú Trần

Servlet 3.0 là bản cập nhật cho đặc tả Servlet 2.5 hiện có. Dưới là bài viết mô tả sử khác nhau những cập nhật mới cho servlet 3.0. Bài viết đánh giá tổng quan về servlet mà từ kinh nghiệm  khi làm việc với java servlet tôi có được. Annotations để khai báo servlets,…