web servlet 3.1

Sự khác biệt giữa servlet 3.0 và 3.1trong java [Non-blocking I/O, HTTP protocol (WebSocket)]

Servlet 3.0 đã được phát hành như một phần của Java EE 6 và đã thực hiện các thay đổi lớn tập trung vào tính dễ sử dụng. Ý tưởng là tận dụng các tính năng ngôn ngữ mới nhất, chẳng hạn như chú thích annotation và khái quát, và hiện đại hóa cách thức Servlets có thể được viết. Một trong những thay đổi trong version servlet 3.1 chính là Async Servlets. Servlet 3.1, được phát hành như một phần của Java EE 7, tập trung vào tính năng Non-blocking I/O.

Bài viết này tập trung đi vào ví dụ theo Oracle .

Có thể bạn quan tâm: 

Sự khác biệt servlet 2.5 và 3.0 trong java

Các bạn làm theo ví dụ dưới đây để hiểu hơn về tính năng Non-blocking I/O:

Tạo file index.jsp

File ReadListenerImpl.java

File WriteListenerImpl.java

Tạo file servlet: UploadServlet.java

Trên là ví dụ của oracle đưa ra cho một ví dụ cụ thể non-blocking.

Các bạn có thể đọc và tìm hiểu thêm tại:

Link:

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Java_servlet#History
  2. https://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/obe/java/HTML5andServlet31/HTML5andServlet%203.1.html#section6

Các bài viết cùng chủ đề:

Top