Ví dụ Hello World với Spring

Chúng ta hãy bắt đầu lập trình với Spring Framework bằng một ví dụ tạo chương trình Hello World với Spring. Trước khi bạn bắt đầu viết ví dụ đầu tiên của mình sử dụng Spring framework, bạn phải chắc chắn rằng bạn đã thiết lập môi trường Spring.Thiết lập môi trường như thế nào thì trong các bài trước tôi đã giới thiệu qua cách cài đặt, hoặc các các bạn tìm trên mạng có rất nhiều.Chúng tôi cũng giả định rằng bạn có một chút kiến ​​thức về Eclipse IDE.

Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục viết một ứng dụng Spring Application đơn giản, sẽ in “Hello World!” Hoặc bất kỳ thông điệp nào khác dựa trên cấu hình được thực hiện trong tệp tin beans.

Bước 1 – Tạo Java Project

Bước đầu tiên là tạo một dự án Java đơn giản sử dụng Eclipse IDE. Thực hiện theo các tùy chọn File → New → Project và cuối cùng chọn Java Project từ danh sách các lựu chọn. Bây giờ đặt tên dự án của bạn là HelloSpring bằng cửa sổ trình hướng dẫn như sau:

hello_spring_wizard

Sau khi dự án của bạn được tạo thành công, bạn sẽ có các nội dung sau trong Project Explorer:

hello_spring_dir

Bước 2 – Thêm Thư viện bắt buộc

Để sử dụng được Spring framework thì chúng ta cần thêm những thư viện bắt buộc như sau:

Bước thứ hai cho phép chúng ta thêm cho Spring Framework các thư viện API khai thác những class và phương thức thông thường trong dự án của chúng ta. Để thực hiện việc này, nhấp chuột phải vào tên dự án HelloSpring và sau đó thực hiện theo các tùy chọn sau  – Build Path → Configure Build Path  để hiển thị cửa sổ Java Build Path như sau:

java_build_path

Bây giờ sử dụng Add External JARs có sẵn trong tab Libraries để thêm các file JAR sau đây từ Spring Framework và Common Logging:

 • commons-logging-1.1.1
 • spring-aop-4.1.6.RELEASE
 • spring-aspects-4.1.6.RELEASE
 • spring-beans-4.1.6.RELEASE
 • spring-context-4.1.6.RELEASE
 • spring-context-support-4.1.6.RELEASE
 • spring-core-4.1.6.RELEASE
 • spring-expression-4.1.6.RELEASE
 • spring-instrument-4.1.6.RELEASE
 • spring-instrument-tomcat-4.1.6.RELEASE
 • spring-jdbc-4.1.6.RELEASE
 • spring-jms-4.1.6.RELEASE
 • spring-messaging-4.1.6.RELEASE
 • spring-orm-4.1.6.RELEASE
 • spring-oxm-4.1.6.RELEASE
 • spring-test-4.1.6.RELEASE
 • spring-tx-4.1.6.RELEASE
 • spring-web-4.1.6.RELEASE
 • spring-webmvc-4.1.6.RELEASE
 • spring-webmvc-portlet-4.1.6.RELEASE
 • spring-websocket-4.1.6.RELEASE

Bước 3 – Tạo các file cho ứng dụng spring

Bây giờ hãy để chúng tôi hướng dẫn các bạn tạo ra các tập tin trong dự án HelloSpring . Đầu tiên chúng ta cần tạo một gói hay còn gọi là package là com.itphutran . Để làm điều này, click chuột phải vào src sau đó chọn New → Package .

Tiếp theo chúng ta sẽ tạo các tệp HelloWorld.javaMainApp.java trong gói com.itphutran

spring_source_files

Đây là nội dung của tệp HelloWorld.java

package com.itphutran;

public class HelloWorld {
	private String message;

	public void setMessage(String message) {
		this.message = message;
	}

	public void getMessage() {
		System.out.println("Your Message : " + message);
	}
}

Sau đây là nội dung của tập tin thứ hai MainApp.java

package com.itphutran;

import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;

public class MainApp {
	 
   
   public static void main(String[] args) {
  	 ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("beans.xml");
     HelloWorld objA = (HelloWorld) context.getBean("helloWorld");

     objA.setMessage("I'm object A");
     objA.getMessage();

     HelloWorld objB = (HelloWorld) context.getBean("helloWorld");
     objB.getMessage();
     
     
	}
}

Sau đây là hai điểm quan trọng cần lưu ý chính về chương trình java spring: –

 • Bước đầu tiên là tạo một ngữ cảnh ứng dụng mà chúng ta đã sử dụng framework API ClassPathXmlApplicationContext () . API này cho phép tải tập tin cấu hình của beans và cuối cùng dựa trên API được cung cấp, nó sẽ khởi tạo tất cả các đối tượng, ví dụ như các bean được đề cập trong tệp tin cấu hình xml.
 • Bước thứ hai được sử dụng để lấy các bean được yêu cầu bằng cách sử dụng phương thức getBean() của ngữ cảnh được tạo ra. Phương pháp này sử dụng bean ID để trả về một đối tượng, và chúng ta có thể convert sang những đối tượng cần lấy ra. Một khi bạn có một đối tượng, bạn có thể sử dụng đối tượng này để gọi bất kỳ phương thức nào trong class đó.

Bước 4 – Tạo tệp cấu hình bean

Bạn cần phải tạo một tập tin Cấu hình Bean là một tệp XML để cấu config những bean trong file xml.Tập tin xml này cần phải được tạo ra dưới thư mục src như thể hiện trong ảnh chụp màn hình sau –

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-2.0.xsd">

	<bean id="helloWorld" class="com.itphutran.HelloWorld">
		<property name="message" value="Hello World!"></property>
	</bean>
</beans>

Thông thường các nhà phát triển đặt tên tệp này là beans.xml , nhưng nếu không thích bạn hoàn toàn đặt tên file cấu hình này bằng một cái tên mà bạn muốn. Bạn phải chắc chắn rằng tập tin này có sẵn trong CLASSPATH và sử dụng cùng một tên trong ứng dụng của bạn.Trong khi tạo ra một ngữ cảnh ứng dụng như thể hiện trong tệp MainApp.java.

beans.xml được sử dụng để chỉ định các ID duy nhất cho các bean khác nhau và để kiểm soát việc tạo ra các đối tượng với các giá trị khác nhau mà không ảnh hưởng đến bất kỳ tệp Spring nào. Ví dụ: sử dụng tệp sau bạn có thể truyền bất kỳ giá trị nào cho biến “message” và bạn có thể in các giá trị khác nhau của thông báo mà không ảnh hưởng tới các tệp HelloWorld.java và MainApp.java. Chúng ta hãy xem nó hoạt động như thế nào nhé:

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>

<beans xmlns = "http://www.springframework.org/schema/beans"
  xmlns:xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation = "http://www.springframework.org/schema/beans
  http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans-3.0.xsd">

  <bean id = "helloWorld" class = "com.tutorialspoint.HelloWorld">
   <property name = "message" value = "Hello World!"/>
  </bean>

</beans>

Khi ứng dụng Spring được nạp vào bộ nhớ, Framework sử dụng tập tin cấu hình trên để tạo ra tất cả các bean được định nghĩa và gán cho chúng một ID duy nhất như được định nghĩa trong thẻ <bean> . Bạn có thể sử dụng thẻ <property> để khai báo các thuộc tính có trong class đó.

Bước 5 – Chạy chương trình

Một khi bạn đã hoàn tất với việc tạo ra các tệp tin cấu hình và các class tạo ra, bạn đã sẵn sàng cho bước này để biên soạn và chạy chương trình của bạn. Để làm điều này, giữ tab MainApp.Java hoạt động và sử dụng tùy chọn Run có sẵn trong IDE Eclipse hoặc sử dụng Ctrl + F11 để biên dịch và chạy ứng dụng MainApp của bạn. Nếu mọi thứ đều ổn với ứng dụng của bạn, điều này sẽ in ra thông báo sau trong chương trình điều khiển của Eclipse IDE –

Your Message : Hello World!

Xin chúc mừng, bạn đã thành công tạo ứng dụng Spring đầu tiên của bạn. Bạn có thể thấy tính linh hoạt của ứng dụng Spring trên bằng cách thay đổi giá trị của thuộc tính “message” và giữ cả hai tệp nguồn không thay đổi.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
x