Giới thiệu MySQL

Written by IT Phú Trần on 02/05/2017 in HỌC MYSQL with 47 comments.

MySql là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mạnh mẽ. Nó rất tốt và miễn phí. Nhiều nhà phát triển trên thế giới đã chọn mysql và php để phát triển trang web của họ. Cơ sở dữ liệu MySQL® đã trở thành cơ sở dữ liệu mã nguồn mở phổ biến nhất […]