Thẻ: xóa thư mục

Xóa thư mục trong java

Bởi IT Phú Trần

Trước đó tôi đã hướng dẫn làm thế nào để xóa một file và đổi tên file trong java .Ở bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để xóa các tập tin trong một thư mục. java.io.File cung cấp các phương thức ofdir.isDirectory(),dir.list() and deleteDir() . Ví dụ về Xóa thư mục trong  java:  …