Xóa thư mục trong java

Trước đó tôi đã hướng dẫn làm thế nào để xóa một fileđổi tên file trong java .Ở bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để xóa các tập tin trong một thư mục. java.io.File cung cấp các phương thức ofdir.isDirectory(),dir.list() and deleteDir() .

Ví dụ về Xóa thư mục trong  java:

 

 

Kết quả

Các bài viết cùng chủ đề:

Top