Cách đọc file có nội dung tiếng việt UTF-8 trong Java

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để đọc file có nội dung tiếng việt UTF-8 trong Java.

Một file có nội dung như sau:

Cách đọc file có nội dung tiếng việt UTF-8 trong Java

Dưới đây là ví dụ để chứng minh làm thế nào để đọc dữ liệu được mã hoá “UTF-8” từ một file trong Java:

Kết quả:
 

00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *