Cách sử dụng vòng lặp do while trong java

Cấu trúc và cách sử dụng vòng lặp do while trong java thường xuyên được sử dụng,nó được thực hiện liên tục nếu điều kiện đúng.Sự khác biệt giữa vòng lặp do-while và các vòng lặp khác là điều kiện của nó sẽ được thực hiện ở cuối cùng thay vì nó ở đầu cấu trúc vòng lặp.Do đó, các khối việc phải làm của vòng lặp do while là luôn luôn thực hiện ít nhất một lần.

Cấu trúc của vòng lặp do while

Sau đây là cấu trúc của vòng lặp do while :

do {
statement(s)
} while (condition-expression);

Lưu ý rằng  lệnh do-while kết thúc bằng một dấu chấm phẩy. Các điều kiện thể hiện phải là một biểu thức boolean. Thực hiện những khối lênh được đặt trong dấu ngoặc nhọn,có thể là là những biểu thức thực thi code đơn giản.Các biểu thức được thực hiện đầu tiên,sau đó, các điều kiện thể hiện được kiểm tra. Nếu nó kiểm tra đúng, vòng lặp được thực hiện một lần nữa. Vòng lặp này tiếp tục cho đến khi các điều kiện không thỏa mãn nghĩa là false.

cách sử dụng vòng lặp do while trong java
Cách sử dụng vòng lặp do while trong java

Cũng tương tự như các vòng lặp khác như for,while,Vòng lặp do while  có thể dùng lệnh break  để sử dụng thoát khỏi một vòng .

Cách sử dụng vòng lặp do while

Chúng ta sẽ học cách sử dụng vòng lặp do while qua một ví dụ đơn giản như sau.Tính tổng các số từ 1 đến 10.Vậy bài toán sẽ giải quyết như sau :

int i = 1;
int sum = 0;
do {
        sum = sum + i; // Better to use sum += i
        i++;
}
while (i <= 10);

Như vậy kết qua sẽ là : 55

Kết Luận :

Như vậy,chúng ta đã học được cấu trúc cũng nhu cách sử dụng vòng lặp do while trong java một cách đơn giản,qua những ví dụ trên,hy vọng một phần nào đó giúp bạn đọc có thể hiểu và áp dụng vào bài toán của mình sau này!

Các bạn có thể tham khảo trang chính của java,link tham khảo tại đây nhé.

 

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
x