Category Archives: HỌC SPRING CORE

Học Spring Core Container
Đây là module cơ bản của Spring, cái mà sẽ cung cấp nhưng tính năng cơ bản của Spring framework. BeanFactory chính là trái tim của bất cứ Spring-based application nào, Spring framework được xây dụng trên module này và nó cũng chính là Spring container.
——————–
Trong chuyên mục này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lập trình spring core cho người mới bắt đầu từ cơ bản đến nâng cao.
Để lập trình Spring MVC và xấy dựng một số Project của Spring Framework, các bạn cần nắm những kiến thức cơ bản của spring core.
Hy vọng rằng loạt bài này sẽ giúp các bạn học tốt nhé.
——————
Start Spring Core!

Một số Annotation trong Java Spring thường sử dụng

Trong quá trình lập trình sử dụng Spring Framework, đặc biệt là lập trình Spring MVC để xây dựng một ứng dụng web thì việc thường xuyên sử dụng các Annotation trong spring là điều khó tránh khỏi. Continue reading Một số Annotation trong Java Spring thường sử dụng

Bean Scopes trong Spring (Phạm vi đối tượng trong Spring)

Khi xác định một <bean> bạn có tùy chọn khai báo phạm vi cho bean đó.Ở đây tôi đang nói đến Bean Scopes trong spring. Ví dụ: để buộc Spring tạo ra một trường hợp bean mới mỗi khi cần thì bạn nên khai báo thuộc tính phạm vi của bean là prototype. Tương tự như vậy, nếu bạn muốn Spring trả về cùng một bean instance mỗi lần cần thiết, bạn nên khai báo thuộc tính scope của bean là Singleton.

Continue reading Bean Scopes trong Spring (Phạm vi đối tượng trong Spring)

Bean Definition trong Spring

Các đối tượng tạo thành xương sống của ứng dụng của bạn và được quản lý bởi các container Spring IoC được gọi là beans. Một bean là một đối tượng được instantiated, lắp ráp, và quản lý khác bởi một container Spring IoC. Các bean này được tạo ra bằng siêu dữ liệu (metadata) cấu hình mà bạn cung cấp cho container. Ví dụ, dưới dạng XML <bean /> định nghĩa mà bạn đã thấy trong các bài trước.

Continue reading Bean Definition trong Spring

IoC Containers trong Spring

Spring container là cốt lõi của Spring Framework. Đây là một module rất quan trọng và được coi như là một trái tim của Spring Framework.Spring container trong spring sẽ tạo ra các vật thể, nối chúng lại với nhau, cấu hình chúng và quản lý vòng đời của chúng từ khi tạo ra đến khi hủy hoại.Spring container sử dụng DI để quản lý các thành phần tạo nên một ứng dụng. Những đối tượng này được gọi là Spring Beans, mà chúng ta sẽ thảo luận trong những bài tiếp theo. Continue reading IoC Containers trong Spring

Ví dụ Hello World với Spring

Chúng ta hãy bắt đầu lập trình với Spring Framework bằng một ví dụ tạo chương trình Hello World với Spring. Trước khi bạn bắt đầu viết ví dụ đầu tiên của mình sử dụng Spring framework, bạn phải chắc chắn rằng bạn đã thiết lập môi trường Spring.Thiết lập môi trường như thế nào thì trong các bài trước tôi đã giới thiệu qua cách cài đặt, hoặc các các bạn tìm trên mạng có rất nhiều.Chúng tôi cũng giả định rằng bạn có một chút kiến ​​thức về Eclipse IDE.

Continue reading Ví dụ Hello World với Spring