Chuyển hướng SendRedirect() trong Java

Trong cuộc sống đôi khi bạn đang là một IT và muốn chuyển nghề sang bán bánh mì, thì quả nhiên hai nghề này chả có liên quan gì đến nhau cả.Trong Java khi bạn đang ở trang web này và muốn chuyển sang bất kỳ một trang khác, tất là một URL mới thì được gọi chuyển hướng SendRedirect() trong Java và chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài này.

Chuyển hướng SendRedirect()

SendRedirect() là phương thức dùng để chuyển hướng đến một URL mới và không liên quan gì đến request cũ.

chuyển hướng trong java

Cách sử dụng

Để chuyển hướng các bạn chỉ cần code như sau:

Ví dụ

Đoạn code trên, tôi đang muốn chuyển hướng sang URL https://itphutran.com.

Phân biệt SendRedirect() và Forward() trong JSP Servlet

Trong một bài viết, tôi đã phân biệt rất chi tiết, các bạn đọc tham khảo tại đây nhé.

Các bài viết cùng chủ đề:

Top