Category Archives: LÀM THẾ NÀO

Hướng dẫn tìm kiếm có dấu trên MySQL sử dụng CONVERT(value, BINARY)

Trong bài viết này tôi sẽ đề cập đến vấn đề hướng dẫn tìm kiếm có dấu trên MySQL sử dụng CONVERT(value, BINARY). Vậy tìm kiếm có dấu trên MySQL có gì để tìm hiểu trong bài viết này thì hay xem vấn đề tôi đặt ra ở dưới. Continue reading Hướng dẫn tìm kiếm có dấu trên MySQL sử dụng CONVERT(value, BINARY)

Làm thế nào để kiểm tra một URL tồn tại trong PHP

Khi một URL được gửi từ một đầu vào hình thức của người sử dụng, nó là rất quan trọng để kiểm tra URL này là hợp lệ hay không trước khi dùng bất cứ hành động nào. Dưới đây tôi sẽ cung cấp mã PHP đơn giản để xác nhận một URL trong PHP.

Continue reading Làm thế nào để kiểm tra một URL tồn tại trong PHP

Làm thế nào để số điện thoại có thể kích trên thiết bị di động trong html

Hầu hết các doanh nghiệp đặt số liên lạc của họ trên trang web của họ. Các số điện thoại có thể click là rất hữu ích khi người dùng truy cập các trang web từ một thiết bị di động. Nhấp để gọi liên kết giúp để quay số điện thoại trực tiếp từ các trang web bằng một cú nhấp chuột.

Continue reading Làm thế nào để số điện thoại có thể kích trên thiết bị di động trong html