Concat trong Java

Concat trong java là một phương thức dùng để nối chuỗi tạo nên một chuỗi mới là tổ hợp các chuỗi đã nối.

Cấu trúc phương thức concat :

Cấu trúc : concat (String) với String là chuỗi cần nối.

Cách dùng phương thức concat trong java :

package action;

public class Demo {
	public static void main(String[] args) {
		String name = "itphutran";
		name = name.concat(".com");
		System.out.println(name);
	}
}

Trong ví dụ trên,đầu tiên chúng ta khai báo chuỗi itphutran,tiếp theo dùng phương thức để nối thêm chuỗi mong muốn.

Ở đây tôi phương thức concat có cấu trúc : concat (String) .Vậy nên muốn nối thêm chuỗi .com sử dụng name.concat(“.com”); Vậy lúc này chuỗi sẽ có chuỗi mới là itphutran.com.

Kết quả : itphutran.com 

Xem thêm các bài viết Java core tại đây nhé. 

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
x