Contains trong Java

Phương thức contains trong java để kiểm tra một chuỗi có tồn tại trong chuỗi khác không.

Nó trả về true nếu chuỗi các giá trị char được tìm thấy trong chuỗi này, nếu không sẽ trả về false.

Cấu trúc :

public boolean contains(CharSequence sequence) // Với CharSequence là chuỗi các ký tự cần truyền vào để kiểm tra.

Ví dụ :

Để làm rõ phương thức contains() mời bạn đọc tham khảo ví dụ dưới đây :

 

package action;


public class Demo {
	public static void main(String[] args) {
		String str1 = "itphutran.com";
		String str2 = "it";
		System.out.println(str1.contains(str2));
	}
}

Tôi sẽ giải thích về ví dụ để bạn đọc dễ hình dung,với chuỗi thứ nhất str1 ta có “itphutran.com”,với chuỗi thứ 2 ta có str2 “it”.Các bạn muốn kiểm tra chuỗi các ký tự str2 có trong chuỗi str1 hay không thì sử dụng str1.contains(str2).

Rõ ràng,chuỗi các ký tự trong chuỗi str2 có trong chuỗi str1.Như vậy sẽ trả về true.

Kết quảtrue

package action;


public class Demo {
	public static void main(String[] args) {
		String str1 = "itphutran.com";
		String str2 = "itcon";
		System.out.println(str1.contains(str2));
	}
}

Tương tự như vậy tôi sẽ thay đổi giá trị của chuỗi str2 thành “itcon” ,rõ ràng không tìm thấy chuỗi các ký tự này trong chuỗi str1 nên kết quả sẽ là false.

Tóm lại :

Phương thức contains trong java để kiểm tra một chuỗi có tồn tại trong chuỗi khác không.Và các bạn chỉ cần áp dụng như các ví dụ trên.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
x