Đổi tên file trong java

Để đổi tên file trong java,Java cung cấp phương thức renameTo () ,đây là phương thức để đổi tên một tập tin. Tuy nhiên chúng ta có rất chúng ta cũng có thể đổi tên một file bất kỳ theo mong muốn,ở bài này tôi đã viết hướng dẫn rất cụ thể về cách đổi tên file custome,các bạn tham khảo ở bài viết này.

Ví dụ về  File.renameTo () :

package com.itphutran.file;

import java.io.File;

public class RenameFile
{
    public static void main(String[] args)
    {
		File oldfile =new File("oldfile.txt");
		File newfile =new File("newfile.txt");

		if(oldfile.renameTo(newfile)){
			System.out.println("Rename succesful");
		}else{
			System.out.println("Rename failed");
		}

    }
}

Link tham khảo : Java IO

x