Đối tượng ẩn trong JSP (Implicit Objects trong JSP)

JSP cung cấp quyền truy cập vào một số đối tượng ẩn trong jsp hay gọi cách khác là Implicit Objects trong jsp ,đại diện cho một số đối tượng thường được sử dụng cho các servlet mà các nhà phát triển JSP cần phải sử dụng. Ví dụ, bạn có thể lấy dữ liệu tham số trong form HTML bằng cách sử dụng đối tượng request được tạo bởi HttpServletRequest.

Đối tượng ẩn trong JSP (Implicit Objects in JSP)

Sau đây là các đối tượng ẩn trong JSP ( Implicit Objects in JSP)

Implicit Object Description
request  Đối tượng HttpServletRequest được sử dụng liên quan đến việc request.
response Đối tượng HttpServletRequest được sử dụng liên kết với các phản ứng đó response lại cho trình duyệt.
out Đối tượng JspWriter được sử dụng liên quan đến dòng đầu ra của phản ứng.
session Đối tượng HttpSession được sử dụng liên kết với các phiên làm việc cho người sử dụng được request.
application Đối tượng ServletContext được sử dụng cho các ứng dụng web.
config Đối tượng ServletConfig liên kết với các servlet cho trang JSP hiện tại.
pageContext Đối tượng pageContext  mà gói gọn với môi trường của một yêu cầu duy nhất cho trang JSP hiện tại
page Được sử dụng để gọi các phương thức được định nghĩa bởi lớp Servlet đã được phiên dịch
exception Đối tượng Exception cho phép dữ liệu exception để được truy cập bởi JSP đã chỉ rõ

 

Tất cả chúng đều rất hữu ích và bạn sẽ từ từ làm quen với tất cả chúng.Ví dụ khi bạn đăng nhập vào hệ thống lúc này cần phải lưu lại thông tin của người dùng,bạn cần phải sử dụng đối tượng tiềm ẩn trong jsp hay nói cách khác là Implicit Objects trong JSP session.

 

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
x