Expression Tag trong jsp

Expression Tag trong jsp được sử dụng để in ra biểu hiện ngôn ngữ java được đặt giữa các thẻ.Một thẻ có thể giữ bất kỳ biểu hiện ngôn ngữ java mà có thể được sử dụng như là một đối số cho phương thức out.print () .Cú pháp của biểu thức Tag :

<%= JavaExpression %>

Một ví dụ đơn giản: 

<%= (2*5) %>

Nó tương tự như :

out.print((2*5));

Lưu ý: Không bao giờ kết thúc một biểu thức với dấu chấm phẩy trong Expression Tag. Như thế này:

<%= (2*5); %>

Ví dụ về Expression Tag

<html>
  <head>
    <title>My First JSP Page</title>
  </head>
  <%
    int count = 0;
  %>
 <body>
    Page Count is <%= ++count %>  
 </body>

Kết Luận :

Đối với Expression Tag trong jsp khi chúng ta sử dụng,thì thường dùng để in ra trực tiếp ra một biến nào đó,và lưu ý khi sử dụng Expression Tag thì không có dấu ; đằng sau nó.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
x