Kết nối SQLite với JDBC trong Java

Tiếp tục với loạt bài hướng dẫn JDBC trong java, chúng ta tìm hiểu về cách kết nối SQLite với JDBC trong Java.SQLite là một thư viện cơ sở dữ liệu SQL đơn giản, nhỏ, nhanh, đáng tin cậy, không có máy chủ, không có cấu hình và không cài đặt, đang chạy trong quá trình với ứng dụng máy  khách. Mặc dù không có thư viện trình điều khiển JDBC chính thức từ www.sqlite.org , nhưng có một dự án được cung cấp bởi www.xerial.org – một dự án Hệ thống Quản lý CSDL XML.

ket-noi-sqlite-voi-jdbc-trong-java

1. Tải về trình điều khiển SQLite JDBC

Bạn có thể tải về phiên bản mới nhất của trình điều khiển JDBC cho SQLite tại đây . Tải về được phân loại theo các phiên bản, do đó, duyệt một thư mục cho một phiên bản cụ thể mà bạn muốn: 3.5.9, 3.6.16, 3.7.2,..vv.Bên cạnh các tệp lớp Java, tệp jar bao gồm các tệp SQLite dành cho Windows, Linux và Mac (cho cả 32-bit và 64-bit).Đặt sqlite-jdbc-VERSION.jar vào classpath của bạn.

2. SQLite URL database kết nối với JDBC

Trình điều khiển SQLite JDBC có thể tải một cơ sở dữ liệu SQLite từ hệ thống tập tin hoặc tạo một bộ nhớ.Đây là cú pháp của URL database cho cơ sở dữ liệu hệ thống tập tin:

Jdbc: sqlite: database_file_path

Trường hợp database_file_path có thể là đường dẫn tương đối hoặc tuyệt đối. Ví dụ:

jdbc:sqlite:product.db

jdbc:sqlite:C:/work/product.db

Và đây là cú pháp của URL database cho bộ nhớ:

jdbc:sqlite::memory:

jdbc:sqlite:

3. Tải trình điều khiển SQLite JDBC

Với thư viện SQLite JDBC này, bạn phải nạp trình điều khiển như sau:

Class.forName("org.sqlite.JDBC");

Hoặc là:

DriverManager.registerDriver(new org.sqlite.JDBC());

4. Kết nối SQLite JDBC

Chương trình ví dụ sau tạo một kết nối đến một tệp tin cơ sở dữ liệu SQLite product.db nằm trong cùng thư mục với chương trình, in ra một số thông tin cơ sở dữ liệu và đóng kết nối:

package com.itphutran.jdbc;
 
import java.sql.Connection;
import java.sql.DatabaseMetaData;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;
 
/**
 * This program demonstrates making JDBC connection to a SQLite database.
 * @author www.itphutran.net
 *
 */
public class JdbcSQLiteConnection {
 
  public static void main(String[] args) {
    try {
      Class.forName("org.sqlite.JDBC");
      String dbURL = "jdbc:sqlite:product.db";
      Connection conn = DriverManager.getConnection(dbURL);
      if (conn != null) {
        System.out.println("Connected to the database");
        DatabaseMetaData dm = (DatabaseMetaData) conn.getMetaData();
        System.out.println("Driver name: " + dm.getDriverName());
        System.out.println("Driver version: " + dm.getDriverVersion());
        System.out.println("Product name: " + dm.getDatabaseProductName());
        System.out.println("Product version: " + dm.getDatabaseProductVersion());
        conn.close();
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      ex.printStackTrace();
    } catch (SQLException ex) {
      ex.printStackTrace();
    }
  }
}

TỔNG KẾT

Qua bài này, các bạn đã tìm hiểu cách để kết nối với sqlite– hệ quản trị cơ sở dữ liệu với jdbc. Hy vọng rằng sẽ giúp các bạn trong quá trình học tập và tìm hiểu!

 

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
x