Tomcat JDBC Connection Pool trong java

Written by IT Phú Trần on 05/07/2019 in JDBC trong JAVA and LẬP TRÌNH JAVA with 3 comments.

Mở đầu Đợt vừa rồi sếp có giao cho xử lý một con service dạo này thường xuyên bị down. Kiểm tra code cũ thì thấy mỗi request đến đều thực hiện mở một connection JDBC, thực hiện insert/update xong rồi đóng lại. Đợt này có lẽ lượng request đến quá nhiều dẫn tới db […]

Phân biệt giữa Statement và PreparedStatement [JDBC trong Java]

Nói về Statement và PreparedStatement [Tất cả trong một – JDBC trong Java]

Written by IT Phú Trần on 27/06/2019 in Câu hỏi phỏng vấn and JDBC trong JAVA and LẬP TRÌNH JAVA with 119 comments.

Nếu bạn đã làm việc với java kết nối cơ sở dữ liệu bằng API JDBC thì bạn có thể biết rằng API JDBC cung cấp ba dạng interface để gửi câu lệnh SQL đến cơ sở dữ liệu và thực thi truy vấn, 3 interface này có tên là Statement , PreparedStatement và CallableStatement . Đầu tiên, Statement được sử dụng để […]

Kết nối SQLite với JDBC trong Java

Written by IT Phú Trần on 15/05/2017 in JDBC trong JAVA and LẬP TRÌNH JAVA and LẬP TRÌNH WEB VỚI JSP/SERVLET with 178 comments.

Tiếp tục với loạt bài hướng dẫn JDBC trong java, chúng ta tìm hiểu về cách kết nối SQLite với JDBC trong Java.SQLite là một thư viện cơ sở dữ liệu SQL đơn giản, nhỏ, nhanh, đáng tin cậy, không có máy chủ, không có cấu hình và không cài đặt, đang chạy trong quá […]

Kết nối SQL Server với JDBC trong Java

Written by IT Phú Trần on 15/05/2017 in JDBC trong JAVA and LẬP TRÌNH JAVA and LẬP TRÌNH WEB VỚI JSP/SERVLET with 61 comments.

Bài viết này sẽ hướng dẫn làm thế nào để có thể kết nối SQL Server với JDBC trong Java và viết mã để kết nối cơ sở dữ liệu với Microsoft SQL Server từ một máy khách Java. Giả sử bạn có một phiên bản SQL Server được cài đặt , chẳng hạn như […]

Kết nối cơ sở dữ liệu Oracle với JDBC trong Java

Written by IT Phú Trần on 15/05/2017 in JDBC trong JAVA and LẬP TRÌNH JAVA and LẬP TRÌNH WEB VỚI JSP/SERVLET with 71 comments.

Trong bài viết này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về cách để kết nối cơ sở dữ liệu Oracle với jdbc trong java.Nội dung của bài viết này được cập nhật ở phần mục lục bên dưới: Mục lục: Download JDBC driver library của Oracle URL cơ sở dữ liệu JDBC cho cơ sở […]

Kết nối cơ sở dữ liệu với JDBC bằng nhiều cách

Written by IT Phú Trần on 15/05/2017 in JDBC trong JAVA and LẬP TRÌNH JAVA and LẬP TRÌNH WEB VỚI JSP/SERVLET with 509 comments.

Trong java, một trong những vấn đề để tạo và xây dựng nên một ứng dụng web hoàn chỉnh, dữ liệu có nội dung động thì chúng ta cần kết nối với hệ quản trị cơ sở dữ liệu để lấy những data để hiển thị đúng yêu cầu của người dùng.Trong bài này chúng […]

Download thư viện điều khiển các loại cơ sở dữ liệu khác nhau trong Java JDBC

Written by IT Phú Trần on 15/05/2017 in JDBC trong JAVA and LẬP TRÌNH JAVA and LẬP TRÌNH WEB VỚI JSP/SERVLET with 10 comments.

Để các ứng dụng Java làm việc với một cơ sở dữ liệu trong Java thì phải thông qua kết nối cơ sở dữ liệu  trong Java (JDBC), cần phải có một thư viện trình điều khiển JDBC phù hợp trong đường dẫn lớp của ứng dụng. Thư viện trình điều khiển JDBC bao gồm […]

Lấy ID trả về khi insert (thêm) một dòng vào database

Written by IT Phú Trần on 14/05/2017 in JDBC trong JAVA and LẬP TRÌNH JAVA and LẬP TRÌNH WEB VỚI JSP/SERVLET with 64 comments.

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để lấy ID trả về khi insert một dòng vào database với một số hệ quản trị  cơ sở dữ liệu thườn dùng. Một số hoạt động của cơ sở dữ liệu, đặc biệt là các mối quan hệ giữa parent-child (one-to-many), bạn có thể […]

URL kết nối của JDBC cho các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thường dùng

Written by IT Phú Trần on 14/05/2017 in JDBC trong JAVA and LẬP TRÌNH JAVA and LẬP TRÌNH WEB VỚI JSP/SERVLET with 101 comments.

Trong bài viết mở đầu này, URL kết nối của JDBC cho các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thường dùng trong loạt bài hướng dẫn lập trình JDBC connection trong Java của chúng tôi sẽ cung cấp những url kết nối thường dùng trong Java giúp bạn có thể nhanh chóng sử dụng hiệu […]

Kết nối cơ sở dữ liệu mysql với jdbc trong java

Written by IT Phú Trần on 10/03/2017 in JDBC trong JAVA and LẬP TRÌNH JAVA and LẬP TRÌNH WEB VỚI JSP/SERVLET with 44 comments.

Kết nối cơ sở dữ liệu mysql với jdbc trong java là kiến thức khá quan trọng đối với lập trình web với java jsp/servlet.Hiện nay có rất nhiều bài viết về kết nối jdbc trong java,tuy nhiên mình thấy viết chưa chi tiết và cụ thể cũng như không theo một tiêu chuẩn mô […]