Lấy đường dẫn thư mục gốc trong jsp

Lấy đường dẫn thư mục gốc trong jsp là một trong những câu hỏi của những lập trình vừa mới học java jsp/servlet.Trong ứng dụng java web,để tránh những trường hợp lỗi đường dẫn khi upload web java lên host hay một số trường hợp do sai đường dẫn nên xảy ra lỗi.Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy đường dẫn thư mục gốc trong jsp.

Ví dụ : 

Ví dụ đường dẫn của bạn

path  =  http://localhost:8080/webapp/
Sau đó bạn muốn đường dẫn của bạn như thế này : 

helpPath= /help/page/help.htm

Cách sử dụng :

Cách 1:

Sử dụng request.getContextPath() để lấy đường dẫn gốc.Sau đó trỏ đến đường dẫn mà bạn mong muốn.

<%=request.getContextPath()%>

Trong trường hợp trên đường dẫn của chúng ta sẽ là :

<%=request.getContextPath()%>/help/page/help.htm

Cách 2:

Bạn có thể sử dụng :

${pageContext.request.contextPath}

Tương tự với ví dụ trên đường dẫn của chúng ta sẽ :

${pageContext.request.contextPath}/help/page/help.htm

Kết Luận :

Tùy vào mỗi người chúng ta sử dụng cách nào tùy ý,tuy nhiên đối với jsp thì khi sử dụng chúng ta nên giảm tối đa việc viết code java vào trong trang.Nên thường chúng ta sẽ sử dụng biểu thức EL trong jsp đối với cách 2.

 

x