Đọc nội dung một file trong Java

Bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để đọc file trong Java. 2 cách dễ dàng sẽ được sử dụng:

 

1- BufferedReader

Cách dễ dàng đầu tiên để đọc file là sử dụng BufferedReader lớp từ java.io gói. Dưới đây là một ví dụ:

 

2- Scanner

Cách thứ hai là sử dụng  Scanner từ gói java.util.

 

Các bài viết cùng chủ đề:

Top