Tag Archives: xóa file trong java

Xóa nhiều file trong Java với phần mở rộng nhất định

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách Xóa nhiều file trong Java cùng một lúc với phần mở rộng nhất định. Nghĩa là xóa các file đã biết trước đuôi file là gì, ví dụ .dat, .txt… Continue reading Xóa nhiều file trong Java với phần mở rộng nhất định

Xóa file trong java

Ở bài trước,tôi đã hướng dẫn cách để đổi tên file trong java.Trong bài này chúng ta tiếp tục tìm hiểu cách xóa file trong java.Rất đơn giản,để xóa file chỉ cần bạn dùng phương thức delete() của class File.File.Delete () để xóa một tập tin, nó sẽ trả về kiểu dữ liệu boolean cho biết tình trạng hoạt động xóa; true nếu các tập tin bị xóa;false nếu thất bại. Continue reading Xóa file trong java