Xóa nhiều file trong Java với phần mở rộng nhất định

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách Xóa nhiều file trong Java cùng một lúc với phần mở rộng nhất định. Nghĩa là xóa các file đã biết trước đuôi file là gì, ví dụ .dat, .txt…

Giải pháp:

Trong Java, bạn có thể thực hiện các FilenameFilter ,phương thức ghi đè các accept (File dir, String name) , để thực hiện chức năng lọc các file trong Java.

Trong ví dụ này, tôi chỉ sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng FilenameFilterđể liệt kê tất cả các file kết thúc có phần mở rộng là “.txt ” trong thư mục ” C:\\deletefile“, sau đó xóa nó các file có đuổi .txt trong thư mục đó.

Tạo file FileChecker như sau:

Đầu tiên:

Xóa nhiều file trong Java

Sau khi thực hiện xóa:

Xóa nhiều file trong Java

#Tổng kết:

Như vậy, các ban thấy rằng chúng ta đã xóa nhiều file thành công! Quá trình xóa nhiều  file trong java xử lý có phức tạp tuy nhiên chúng ta biết cách sử dụng thì nó đơn giản đúng ko các bạn?

Các bạn cần ôn và  thực hiện cho tốt và biết cách xử lý. Vì phần file là một trong những phần thường xuyên sử dụng trong các ứng dụng.

Chúc các bạn thực hiện thành công!